Links
   
Die Dolcè Chix se ouers in aksie...
Ons eie Dolcè Chix informeel aan die gang met 'n onlangse oefening.